Siahni na svoj
potenciál

Otvorené školenia:

Riadenie projektu v praxi →

Prejav prezrádza Vaše myšlienky, zámery, silu i talent. Spoznajte sa a naučte sa vedome prejavovať tak, aby ste získali náskok v komunikácii s ostatnými.

V mojich vzdelávacích programoch prepájam princípy biznisu a neverbálnej komunikácie. Cieľom je prehĺbiť Vašu sebadôveru vo všetkých zručnostiach, ktoré potrebujú profesie, kde je využitý ľudský kontakt.

moja ponuka →

Kto som

Vyše dvadsať rokov sa v mojom profesijnom živote venujem dvom na prvý pohľad odlišným oblastiam: obchodu a tanečnému športu. Tieto dva svety som spoznal natoľko, že som v nich našiel spoločné princípy a vytvoril som podľa nich vzdelávacie programy. Tak môžem svoje znalosti uplatňovať a zdieľať s ostatnými.

viac o mne →

Svoje skúsenosti som doplnil niekoľkoročným štúdiom v medzinárodných programoch ako Laban / Bartenieff a Somatic Studies International, Tanečná a pohybová terapia TANTER PRAHA či Certifikát koučingu.

moje metódy →

21 vyškolených firiem

668 preškolených ľudí

368 zrealizovaných školení

7 rokov skúseností

Prečo to robím

Formovaním vlastného životného poslania sa moja profesia posunula z manažérskej pozície do role lektora, kouča a poradcu. Mám chuť pomáhať, otvárať oči, inšpirovať. Mojím osobným poslaním je kultivovať firemnú klímu a kultúru spoločnosti aj spôsoby v komunikácii vo firmách.

piliere v mojej práci →

Keď sa naučíte vedome vnímať, zapájať a zjednotiť mozog i telo a rozumieť tomu, ako spolu fungujú, začnete vnímať inou optikou – prizmou. A to nie len seba, ale i ostatných. To pomáha firmám aj jednotlivcom otvárať nové obzory a stať sa úspešnejšími. Spoznajte sa a siahnite na svoj potenciál.

Ako pracujem

Najcennejším kapitálom človeka je on sám. Záleží na sile túžby a motivácie, do akej miery chce vlastné talenty skvalitňovať tak, aby ho naplno vyjadrili, podporovali pri dosahovaní svojich cieľov.

Podstatou mojich školení je zážitok. Ponúkam individuálne riešenia podľa konkrétneho zadania v oblasti tréningov, koučingu a HR poradenstva. Venujem sa jednotlivcom, ako i skupinám. Výsledky sa prejavia v celom spektre zručností. Tak „soft“, „hard“, ako i „unique“ zručností. Pozitívne zmeny, ktoré vychádzajú z uvedomenia si seba samého, pocíti jednotlivec a zároveň celá firma.

To všetko sa odrazí v lepších individuálnych a firemných výsledkoch, ako i v medziľudských vzťahoch a kultúre celej spoločnosti. Keďže mi na výsledku záleží, ostávam s jednotlivcom, firmou v spojení aj po ukončení tréningu a sledujem pozitívne zmeny, pri ktorých som aj naďalej sprievodcom.

Top