Pohyb vždy prezrádza naše úmysly, energiu, ozajstné zámery.

Ak je nerozvinutý môže brániť v presvedčení ostatných, pri rokovaniach, alebo riadení. Vytvoril som vzdelávacie programy v ktorých maximálnu pozornosť venujem poznaniu vlastného prejavu, jej intenzity, a rozvoju autentického prejavu. Snažím sa viesť ľudí k tomu aby ich prejav podporoval a vyjadroval ich myšlienky zámery a ich silu.

Pozrite si moju ponuku

Kto som?

Spojil som nespojiteľné: biznis a tanec.

Oba svety silne orientované na výsledok, komunikáciu a kvalitu výkonu.

Moja kariéra štartovala v obchode. Pracoval som v nadnárodných spoločnostiach s rýchloobrátkovým tovarom. Začínal som ako regionálny manažér predaja, obchodný riaditeľ a neskôr ako generálny riaditeľ v zahraničných pobočkách medzinárodných firiem. Rovnako v športovom tanci som dosiahol najvyššie dosiahnuteľné zaradenie - medzinárodnú triedu. Rast v biznise a v tanečnom športe bol synergický.

Viac o mne →

Moja filozofia

Prečo pohyb?

Je nefalšovateľný. Vyjadruje nás veľmi hodnoverne a úprimne. Navyše je bohatší a farebnejší ako verbálny slovník. V porovnaní so slovom Lebo je autentickejší, úprimnejší.

Zistil som že svet tanca a biznisu sa príliš nelíšia. V tanci tvorí výsledok telesný výkon, sebadôvera vyjadrená pohybom, sila prejavu a imidž . V biznise tvorí výsledok myšlienka a čin, a sprevádza ich rovnako prejav tela vystupovanie a sila prejavu.

Viac o mojej filozofii →
Tibor Kocsis
Top